Møteprotokoll frå styremøte i Nærøyfjorden Verdsarvpark januar 2016

 Møteprotokollen frå  årets fyrste  styremøte for Nærøyfjorden Verdsarvpark er no ute for nedlasting. Møtet vart arrangert 13 januar 2016 på Flåmsbrygga i Aurland kommune .

I tillegg til val av ny styreleiar vart det òg ein del nye ansikt på møtet frå både fylkeskommunen og verdsarvkommunane, grunna fylkes- og kommunevalet som var hausten 2015. 

Ny leiar for styret i parken er ordføraren i Vik, Olav Turvoll, medan tidlegare leiar Leif Inge Underdal no er ny nestleiar.

Ein oversikt over styret finn du her.  

Møteprotokollen frå møtet 13. januar 2016 finn du her. 

Fleire av dei tilsette ved parken presenterte deira arbeid på møtet, desse presentasjonane finn dykk her:

Erling Oppheim- Nærøyfjorden Verdsarvpark- parkorganisasjonen.

Linn-Janette Underdal Skarsbø- Partnaroppfølging, profilering og vertskap. 

Hanne Lykkja- Besøksforvaltningsprosjektet.

Les om våre partnarar