Norges verdensarv

Verdsarva i Noreg består av 7 einskilde stadar. I tillegg kjem fire punkt på Struves Meridianbue. Ein av stadane -  Vestnorsk Fjordlandskap, omfattar areal som inkluderer tre fylker og seks kommunar. Dei fyrste norske stadane som ble innskrive på lista var Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje, begge i 1979. Den siste var Rjukan og Notodden i 2015. 

Fleire norske stadar er òg til vurdering på den tentative listen.

 Noreg sin verdsarv:


 Bryggen i Bergen, 1979
 Urnes Stavkyrkje,1979                                                                                                                                                                            

Bergkunsten i Alta, 1985 
 Bergstaden Røros (1980), området rundt bergstaden òg kjent som Circumferensen vart innskrive i 2010.
 Vegaøyan, 2004
 Vestnorsk Fjordlandskap, med delområde Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, 2005
 Struves Meridanbue, 2005                                                                                                                                                                  

Rjukan og Notodden, 2015                                                                                                                                                                                     

Heimesida til Norges Verdensarv finn du her.

Les om våre partnarar