Plandokument

Det finst mange plandokument som vedkjem forvaltninga av Vestnorsk Fjordlandskap, Nærøyfjordområdet.

Fleire av dei vil du kunne lese ved å klikke på lenkene nedanfor:


Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap. Delområde Nærøyfjorden - klikk her.

Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan - klikk her .

Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden - klikk her .

 

Fleire lenker til relevante plandokument vil bli lagt til etter kvart.

Les om våre partnarar