Gudvangen Utvikling AS

OM VIKINGVALLEY

 • Vikingbyen består av over 1500 m2 bygningar.
 • Det går med over 500 m3 tømmer til å bygge byen.
 • Utsmykningane er basert på vikingetida sine stilarter, men med eige design.
 • Husa vert bygde ut frå tidligare erfaringar med rekonstruksjoner av vikingtida sine bygningar, men tilpassa GUAS sine behov og lokale materiale. 
 • Smedarbeid, f.eks. hengsler til dørane, vert utført av ein smed med livslang erfaring med smedhandverk. 
 • Det vert brukt tradisjonelle målingstypar til utsmykking av husa m.a. okseblodsmåling.
 • Det vert nytta materiale, som finst i fjordlandet til bygging av landsbyen med torv og takspon som på stavkyrkjene.

Det er vår ambisjon å byggje ein vikingby av svært høg kvalitet.

Vikingvalley blir ein stad for gode opplevingar, lærdom og aktivitetar gjennom deltaking og møter med mennesker som i dag lever ut denne tidsepoka. Alt knytt opp mot det historiske elementet.

OM GUDVANGEN UTVIKLING AS (GUAS) 

 • GUAS er eit lokalt eigd utviklingsselskap, som har som føremål å utvikle både næringslivet og busettingen i Nærøydalen.
 • Eigarane av GUAS driftar allereie lokal næringsverksemd med ein samla omsetning på meir enn 150 mill.

Rotfesta

 

(Fotograf.  bilete 1-3 Martine Hartveit, bilete 4, Stine Karlsen). 

Foreninga Lærdalsmarknaden

Foreninga Lærdalsmarknaden arrangerer no tre marknader årleg; Lærdalsmarknaden (tredje helga i juni), Haustmarknaden (siste helga i september) og nykommar Julemarknaden (nest siste helga i november). Men våre røter som ein historisk marknadsplass er lang! Lærdalsøyri avløyste den mellomalderske «Lusakaupangen» (i Kaupanger) som marknadsplass i Indre Sogn. Når veit me ikkje heilt sikkert, men i alle fall var det marknad her på 1500-talet. For i 1596 ser me at det kjem eit påbod om at marknaden skulle vara i åtte dagar og byrja åtte dagar «etter mikkeli» (Mikkelsmesse, 29. september). Lærdalsøyri låg godt til rette til marknadsplass. Her var det eit naturleg knutepunkt mellom aust og vest. Den eldgamle ferdselsvegen gjekk her opp frå fjordbotnen og over Langfjelli austover til innlandet. 

 

Lærdalsmarknaden i si opphavelege form tok slutt ved kongebrev av 20.april 1876, men i 1982 tok lokale eldsjeler og frivillige lag i Lærdal oppatt den eldgamle marknadstradisjonen. Marknaden er framleis ein friluftsmarknad midt i det gamle trehusmiljøet som Lærdalsøyri er så heldig å ha bevart. Vareutval og framkomstmiddel har nok endra seg, men framleis er varebyte, underhaldning og møtet mellom folk kjernen i marknadene våre. Årleg reknar me med at kring 25.000 personar opplever ein eller fleire av våre tre årlege marknadsarrangement - frå Sogn, Valdres, Hallingdal, Voss og Hardanger...og også stadig fleire bergensarar oppdagar at det er verd å ta turen inn til vakre og fruktbare Lærdal.

Vil du delta som gjest eller seljar, så finn du meir informasjon om oss på nettsida vår.

(foto: J.C.Jerving, Jon E Tamnes og Hanne Stedje, Sogn avis):

Indre Sogn Kystlag

Utleige av Sognebåt i Nærøyfjorden og Amblabukta

-Nostalgisk og miljøvenleg aktivitet

Dersom du leitar etter ein alternativ og rimeleg fjordaktivitet, så kan du leige ein Sognebåt i verdsarvfjorden Nærøyfjorden og i Amblabukta i Kaupanger. Sognebåten er ein god gamaldags trebåt med to årepar.

Du kan samtidig bestille ein rimeleg overnatting i hytte, leilegheit eller teltplass langs fjorden.

Ta kontakt med Indre Sogn Kystlag for leige av båtar og  eventuell overnatting.

 

Opningstider: Sommarope

Telefon:+47 970 30 828

Sognefjord Næringshage

SOGNEFJORDEN NÆRINGSHAGE

Sognefjorden Næringshage er ein samarbeidspart til gründerar og næringsliv i regionen. Våre verksemder jobbar innanfor særleg tre områder. Reiseliv, mat og teknologi. Våre verksemder held hovudsakleg til i Indre Sogn.

KONTAKT OSS I AURLAND

Sognefjorden Næringshage AS
Fjordsenteret
Postboks 27, 5741 Aurland
Tlf: +47 918 03 942
E-post: post@sognefjordennh.no

Sogn Næring AS
Fosshaugane Campus
Trolladalen 30 6851 Sogndal
Tlf: +47 416 37 034
E-post: post@sognnaring.no

Flåm skule

flåmskule.jpg

Flåm skule er ein fådelt 1-7 skule som ligg flott til nedst i Flåmsdalen med Flåmsbana som god nabo. Skule- og læringsmiljøet er eit av satsingsområda ved skulen. Skulen sin visjon og ein omfattande aktivitetsplan støttar opp under dette arbeidet.

Underdalsbui

Underdalsbui

“Ein moderne landhandel”, som forsyner dei fastbuande med det viktigaste til dagleg og opphald. For tilreisande er butikken “ei spanande skattekiste” der ein sjølvsagt òg kan få den lokale kvite og brune geitosten og geitepølsa. Dessutan kan ein finne eit eller anna minne frå opphaldet i Undredal.

landhandel med gardsmatutsal
• brun og kvit geitost som spesialprodukt
• spekepølse annan gardsmat (lokale spesialitetar frå store deler av landet) 
• grossist leverandør til butikkar, hotell og restaurantar
• nettbutikk med lokale gardsmatprodukt
• kort veg frå kai og parkering

Øybøen Hostel

Øybøen Hostel

Øybøen Hostell ligger på en familiegård i Fresvik, like utenfor Nærøyfjorden verdsarvpark. Vertene, Knut Olav og Faith er et internasjonalt ektepar med to barn. På Øybøen kan du oppleve hesjing på gamlemåten, selvplukk av bringebær og lett tilgjengelige turløyper som er godt merka, med fantastisk utsikt over sognefjorden. I hostellet er det 10 soverom, to bad, felles kjøkken, stove og ein liten resepsjon med suvenir butikk. Her er det salg av gardsprodukt. Små rom med stor utsikt. Rolig atmosfære, frisk luft og spennende utflukter venter deg.

Aurland barne- og ungdomsskule (ABU)

Aurland barne- og ungdomsskule (ABU)

Aurland barne- og ungdomsskule.

Skulen ligg i hovudsoknet i Aurland med Sogn jord- og hagebruksskule som nærmaste nabo.

Skulen har elevar frå 1. til 10. klasse. Me ønskjer å bruka heile kommunen som klasserom. Difor har me laga ein entreprenørskapsplan, Levande skule,  med faste opplegg der me samarbeider med ulike, lokale organisasjonar og bedrifter, slik som Nærøyfjorden verdsarvpark. 

Amlabukti Grendalag

Amlabukti grendalag

Amlabukti grendalag er eit grendalag for området rundt Amlabukti i Sogndal kommune. Området omfattar m.a.  grendene Øvre og nedre Amla + «gamle Kaupanger» (Kaupanger Hovedgaard + Kaupanger stavkyrkja + Kaupanger ferjekai. 

Grendalaget sitt føremål er å arbeida for fellesinteresser i området , både fysisk, kulturelt, økonomisk og sosialt.

Mellom anna vil me hindre og få slutt på miljøforureining på alle plan, slik at det framleis blir trivelig å bu og leva her. 

Grendalaget er eitsamarbeidsorgan /felles talerøyr i saker som angår grendalaget sine medlemer når ein vender seg til kommunen og andre offentlege og private instanser.

 

I 2008 – 2010 deltok vi Fylkesmannen sitt bygdeutviklingsprogram. Ei god koordinering av kommunal planlegging, offentlege tilskotsordningar og ein stor dugnadsinnsats (i samarbeid med andre lokale organisasjonar) har m.a. ført til ei “oppshining” av ferjekaien + området rundt. 

Venner av Aurlandsdalen

Venner av Aurlandsdalen vart stifta 12. februar 2009. orgnr. 911 704 617

Venner av Aurlandsdalen skal: 

 • Fremja interessa for Aurlandsdalen som ein av dei flottaste natur- og kulturopplevingane i Norge. 
 • Gjera praktisk arbeid og organisera dugnad
 • Driva informasjons- og PR-arbeid knytt til natur og historie
 • Samhandla med andre aktørar til det beste for dalen

Venner av Aurlandsdalen er ein medlemsorganisasjon

Medlemskap: 

 • kr. 150,- pr. år for enkeltpersonar
 • kr. 300,- per år for famile
 • kr. 500,- pr. år for verksemder
 • kr. 600,- for livsvarig medlemskap for enkeltpersonar.

Medlemskap kan tingast her:  kristin.soennerheim@gmail.com

 /tlf: 57 63 34 73 

Eller ved innbetaling til konto i Aurland Sparebank: 3745.30.26451

Du kan også bruke VIPPS: 115274

 

Les om våre partnarar