Sognefjord Næringshage

SOGNEFJORDEN NÆRINGSHAGE

Sognefjorden Næringshage er ein samarbeidspart til gründerar og næringsliv i regionen. Våre verksemder jobbar innanfor særleg tre områder. Reiseliv, mat og teknologi. Våre verksemder held hovudsakleg til i Indre Sogn.

KONTAKT OSS I AURLAND

Sognefjorden Næringshage AS
Fjordsenteret
Postboks 27, 5741 Aurland
Tlf: +47 918 03 942
E-post: post@sognefjordennh.no

Sogn Næring AS
Fosshaugane Campus
Trolladalen 30 6851 Sogndal
Tlf: +47 416 37 034
E-post: post@sognnaring.no

Les om våre partnarar