Indre Sogn Kystlag

Utleige av Sognebåt i Nærøyfjorden og Amblabukta

-Nostalgisk og miljøvenleg aktivitet

Dersom du leitar etter ein alternativ og rimeleg fjordaktivitet, så kan du leige ein Sognebåt i verdsarvfjorden Nærøyfjorden og i Amblabukta i Kaupanger. Sognebåten er ein god gamaldags trebåt med to årepar.

Du kan samtidig bestille ein rimeleg overnatting i hytte, leilegheit eller teltplass langs fjorden.

Ta kontakt med Indre Sogn Kystlag for leige av båtar og  eventuell overnatting.

 

Opningstider: Sommarope

Telefon:+47 970 30 828

Les om våre partnarar