Vedtak om støtte frå den norske UNESCO-kommisjonen

I samband med den norske UNESCO-kommisjonen sin tilskotsordning i 2016 har dei no publisert kven som har fått støtte på sine søknader. I år kom det inn rekordmange søknader, med eit samla søkebeløp på 24 millionar kroner, medan totalbeløpet for utdeling ligg på 3.1 millionar kroner.  Av 125 søknader fekk 42 prosjekt støtte.

Nærøyfjorden Verdsarvpark fekk støtte til to av sine prosjekt: 

"Berekraftig besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling"- kr. 50 000

"Ei verd i endring-korleis skape fred og solidaritet"- kr. 50 000

 

Kven andre som fekk støtte til sine prosjekt kan du finna på den norske UNESCO-kommisjonen si heimeside. 

 

Les om våre partnarar