Guideverksemder

Det finst mange lokale tilbydarar av  guida turopplevingar. Nedanfor finn du lenker til ei rekkje verksemder som kan tilby gode guida turar på fjorden og på land i Verdsarvpark-området:

 

Stigen Gard og Turar

Dyrdal Fjordarv, tlf. 94805333

Heritage Adventures

Stalheim Oppleving

Sivle Gard, Stalheim

NJORD AS

29/2 Aurland

Les om våre partnarar