Møteprotokollar Verdsarvrådet 2016

 

Møte i Verdsarvrådet 29.-30. mars 2016 i Bergen 

Saksliste møte Verdsarvrådet mars 2016

Referat frå Verdsarvrådet sitt møte i Bergen den  29. - 30. mars då.

Skriv med orientering om: 

  •  - Oppsummering frå Workshop Besøksforvaltning den 29. mars.
  •  - Uttale frå Verdsarvrådet til ny forskrift om utvalde kulturlandskap mv.
  •  - Uttale til felles cruisestrategi for Vestlandsregionen. 
Les om våre partnarar