Møte i Verdsarvrådet 25-26-oktober 2016 i Valldal

Medlemar og bisitjarar til Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. 

 

Vedlagt er møteprotokoll frå Verdsarvrådet sitt møte i Valldal den 25. - 26. oktober d.å. samt oppsummering frå den marine konferansen på Galapagos.

Møteprotokoll

Galapagoskonferansen

Presentasjonane frå møtet finn du her:

presentasjon - besøksforvaltningsprosjektet

Sjøfartsdirektoratet

Geiranger

Nærøyfjorden

SNO -Aurland

Glacier Bay

Nordic World Heritage Conferece

Fylkesmannen-forvaltningsmodell

 

 

Les om våre partnarar