NJORD

Njord er ei aktivitetsbedrift, eigd og driven av entusiastar. Vi tilbyr kajakkturar og utleige av kajakk ut frå vår base i Flåm. Turane våre varer frå tre timar til 8 dagar. Dei korte turane har avgangar kvar dag i sesongen. Overnattingsturane går med jamne mellomrom i sesongen.

Njord er veldig opptekne av sporlaus ferdsel, pga dette er vi ein pådrivar i aktivitetar som fremjar dette.

Booking e-post: post@kajakk.com
Booking telefon – Njord i Flåm: +47 913 26 628

Les om våre partnarar