Njardar Vikinglag

Njardar Vikinglag, vart etablert i 2003. Dekker Sogn og indre Hordaland, med sete i Gudvangen. Formålet er sosialt fellesskap og handverk knytt til vår historie. Vikinglaget organisera òg undervisning i norsk kulturhistorie og kurs innan ulike historiske fag. I tillegg besøker me museum og arrangement over heile Europa. Hovudoppgåva til laget er å arrangera den årlege vikingmarknaden i Gudvangen i midten av juli. Laget har i dag omlag 100 medlemmar.

Navnet ”Njardar” betyr ”viet til Njord” (guden for velstand og handel). Njardarfjordr var det opprinnelige navnet på Nærøyfjorden.

Du finn dei på facebook under NjardarVikings

E-post til høvdingen: georgha54@gmail.com Tlf 928 62 928

E-post til styreleiar: run-lyse@live.no Tlf. 971 10 791

Les om våre partnarar