Verdsarvrådet vil ha strengare miljøkrav på verdsarvfjordane

Leiar av Verdsarvrådet, Jan Ove Tryggestad seier at "Mundigheitene må stilla strengare krav til fartøya som får trafikkera på verdsarvfjordane. Ved neste anbodsrunde  bør samferdsleutvala stille krav om nullutsleppferjer."

Informasjonen er henta frå  Nrk Sogn og fjordane som har skrive om kravet frå Verdsarvrådet for vestnorsk fjordlandskap, det kan du lesa meir om på deira sider. 

Bilete: Gry Mørk 

Les om våre partnarar