Frist innspel til handlingsplanen 2016 er 30. november 2015

Verdsarvparken sin årlege handlings- og tiltaksplan er eit resultat av ein prosess som involverer partnarar/ stiftarar, parken sitt arbeidsutval og styre samt tilsette i parkorganisasjonen. Gjennom dette arbeidet konkretiserer parkorg./ parksamarbeidetprioriterte tiltak og handlingar i samsvar med dei langsiktige og overordna satsingsområda slik dei er omtalt i Parkplanen:

 -SKAPE NÆRING OG KULTUR.

- TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

- TA VARE PÅ KULTURARV.

I samband med utarbeiding av Handlingsplanen for 2016  ber vi no om innspel på prosjekt, tiltak, aktivitetar/ arrangement mv. for gjennomføring komande år.

Nytt dette skjema ved innsending

Sjå òg retningslinjene våre for innspel til handlingsplanen.

Frist: 30. november 2015.

Ved evt. spørsmål  ta gjerne kontakt med ein av oss i Parkorganisasjonen. 

Les om våre partnarar