nærøyfjorden verdsarvpark

Nytt styre for Nærøyfjorden Verdsarvpark!

Nytt styre for Nærøyfjorden Verdsarvpark!

Onsdag 13. januar vart årets fyrste styremøte for Nærøyfjorden Verdsarvpark arrangert på Flåmsbrygga i Aurland kommune.

I tillegg til val av ny styreleiar var det òg ein del nye ansikt som var med på møtet for fyrste gong frå både verdsarvkommunane og fylkeskommunen i etterkant av valget hausten 2015. 

Ny leiar og nestleiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Ny leiar og nestleiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Ny leiar og nestleiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har som si fremste oppgåve å arbeide for å ivareta og fremja av verdsarvstatusen tildelt Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet i fellesskap.

Ordførar i Voss kommune, Hans Erik Ringkjøb, vart den 1. desember 2015 valt til ny leiar av Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap for perioden 2016 - 2017. Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad, vart på same tid valt til nestleiar.

Hovudsekretariatet følgjer leiar og vertfom.  dd. lagt til stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark  for dei neste to åra.

Les om våre partnarar