Styrkar satsinga på norske regionalparkar

I dag gledar me oss over meldinga om at Norske parkar er inne på statsbudsjettet! Nærøyfjorden Verdsarvpark feirar med kake, og me var så heldige å ha besøk av Olav, som vart med på feiringa!

Her finn du pressemeldinga frå Norske parkar:

Regjeringens forslag til statsbudsjett styrker satsingen på norske regionalparker 

I forslag til statsbudsjett vil regjeringen gi 5 millioner kroner til utvikling av Valdres natur- og kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvspark, Telemarkskanalen regionalpark og seks andre regionalparker gjennom organisasjonen Norske Parker.

De norske regionalparkene bidrar til lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdier. Dette gjør de gjennom å bygge stedsmerkevarer og utvikle bærekraftige lokale produkter og opplevelser. Valdres Natur- og kulturpark har for eksempel over flere år skapt kjennskap og stolthet for lokalbefolkningen gjennom utvikling av lokale produkter og en særegen stedsmerkevare. 

-          Vi er glade for at regjeringen vil sikre parkenes satsinger, slik at vi kan bidra til bred og bærekraftig verdiskaping, utvikling av lokale produkter og opplevelser – og ikke minst for å ivareta landskap, kulturarv og lokal identitet, sier Eivind Brenna, styreleder i Norske Parker

De norske regionalparkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktig partnerskap og medvirkning basert på egne visjoner og verdier. Det finnes 9 regionalparker i Norge som omfatter 35 kommuner og flere hundre små og store partnere. I Europa finnes det omlag 900 parker av denne typen.  

-          Parkene jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort. Dette gjøres med basis i solide samarbeidsplattformer og med utstrakt bruk av partnerskap med lokalt næringsliv og organisasjonsliv, sier Eivind Brenna.

Støtten over statsbudsjettet vil styrke lokalt engasjement for ivaretaking og utvikling av de særegne landskap og identitetsområder som regionalparkene representerer. Organisasjonen Norske Parker og regionalparkene vil nå få økt kapasitet til å oppfylle nasjonale mål om ivaretaking av landskap- og kulturarv, samt verdiskaping basert på natur- og kultur.

For mer informasjon, kontakt:

Styreleder i Norske Parker                           Sekretariatsleder i Norske Parker

Eivind S. Brenna                                           Kristian Bjørnstad

Tlf: 95 22 56 96                                             Tlf: 45489514

Les om våre partnarar