Skuleborn ryddar fram kulturminne

I vår rydda sjette- og sjuandeklassingar frå Aurland barne- og ungdomsskule ein attgrodd sti mellom Berekvam og Vidme. Denne veka gjekk dei stien for turen sin del.

Sogn avis var med elevane på tur då dei gjekk stien som dei har rydda saman med Verdsarvparken. Gry Mørk og Bengt Erlend Skjerdal var også med!

Du kan lese meir om turen og  dette flotte prosjektet her:

http://www.sognavis.no/aurland/ung/kultur/skuleborn-ryddar-fram-kulturminne/f/5-48-87277

Les om våre partnarar