Besøksrunde til gardsbruk i Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden

Landbruksavdelinga, landbrukskontoret og verdsarvsekr. gjennomførte denne veka ein besøksrunde til gardsbruka i Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden. Dette som ei årleg oppfylgjing av Tiltaksplanen for kulturlandskapet i Verdsarvområdet. Eit aktivt og sjølgåande landbruk er det viktigaste "verktøyet" for å nå måla i planen og bruka vi vitja er absolutt gode repr. for sistnemnde.

 


Les om våre partnarar