Midlar til restaurering

(Foto: Stabbur på Vangsgaarden før og etter istandsetjing.)

Har du ei bygning eller eit anna kulturminne som du ynskjer å få sett i stand?

Verdsarvparken kan bistå deg i dette gjennom gratis råd og rettleiing, organisering av møte og synfaring, og hjelp til å søkje om økonomiske midlar til prosjektet.
Fristen for å søkje midlar til kulturminneprosjekt i verdsarvområdet nærmar seg, den er 01. desember.
Norsk Kulturminnefond og Stiftelsen UNI tek imot søknader heile året. 
Fristen for å søkje SMIL-midlar kan variere frå kommune til kommune.
Elles finst der også andre ordningar å søkje om midlar frå.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil ha hjelp til ditt prosjekt!
Les om våre partnarar