Invitasjon til opne dialogmøte om nye Vestland fylke

Inv-vestland-fylke-møte.png

Fylkesordførarane inviterer til  fem opne dialogmøte om viktige vegval for nye Vestland fylkeskommune.

Dei ynskjer å få fram  utfordringar for berekraftig utvikling i fylket som lekk i arbeidet med  ein ny utviklingsplan. (Regional planstrategi 2020-2024)

4. februar – Bergen, Amalie Skram vgs, møterom Hans Tank

6. februar – Voss, Voss vgs, Skulstadmoen, auditoriet

7. februar – Gulen, Sløvåg, Vidsyn hotell

26. mars – Førde, Øyrane vgs

29. april – Leirvik, Stord vgs, Saghaugen, konsertsalen

Tid for alle møta: Kl. 17.00 - ca 20.00. Kaffi og ein matbit frå 16.30.

Meir detaljert informasjon om møta finn du her: Invitasjon til opne dialogmøte om nye Vestland fylke

Følg med på oppdateringar på  www.vlfk.no. Der finn det også rapport med statistikk og  omtale av utviklingstrekk i eit samla Vestland fylke.

Les om våre partnarar