Vestnorsk Fjordlandskap feirar 10 år med Verdsarvstatus

2015 markerar 10 år sidan Vestnorsk Fjordlandskap  med delområda Nærøyfjorden og Geirangerfjorden vart innskrive på UNESCO si liste over kultur- og naturarv av eineståande og universell verdi.

Nærøyfjorden Verdsarvområdet inkluderar områder i Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommunar, og me vil i gjennom jubileumsåret 2015 markera dette på ulike måtar og ved ulike høver i dei fira verdsarvkommunane.

Følg med på oppdateringar om arrangement i samband med 10 års markeringa her på nettsida eller vår facebookside, sjå og våre kalendere for å halda deg oppdatert på kva som skjer i verdsarvkommunane dette året.  

Sjå på denne videoen frå Riksantikvaren.

Sjå og kva våre vener i Geiranger skal gjera for å feira 10 år med verdsarv. 

 

Hald augo opne og bli med på å feira vår felles verdsarv!

Les om våre partnarar