Jubileumskonkurranse «Å leva med Verdsarv»

Den 14. juli 2015 er det 10 år sidan at Vestnorskfjordlandskap med delområda Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart innskrive på UNESCO si verdsarvliste for natur- og kulturarv av universell verdi. Dette ynskjer me å markere med film-, foto-, og litteraturkonkurransar under temaet «Å leva med Verdsarven».

Vinnarane av konkurransane vert premierte.

Filmkonkurranse
Tema for filmen skal vera :”Å leva med verdsarven”.
Lengda på filmen skal vera 5-7min lang.
Hovudelement skal verta henta frå delområdet Nærøyfjorden, (Vestnorsk Fjordlandskap).
Innhaldet og sjanger vel filmskaparen sjølv.

Vilkår
Ved deltaking i konkurranse gjev deltakar Nærøyfjorden Verdsarvpark rett til bruk av filmane i synleggjering av konkurransen, Verdsarvområdet, og Park-organisasjonen.
Filmskapar vertpresentert og kreditert ved bruk av filmen.

Pengepremie til beste film,  2. og 3. finalist vert òg premiert.

Fotokonkurranse
Bileta skal reflektera tema «Å leva med verdsarven».
Fotografiet skal vera i frå delområdet Nærøyfjorden, (Vestnorsk Fjordlandskap).
Kvar deltakar kan delta med maks 3 bilete kvar. 

Vilkår
Ved deltaking i konkurranse gjev deltakar Nærøyfjorden Verdsarvpark rett til å bruka bilete i synleggjering av konkurransen, Verdsarvområdet, og parkorganisasjonen.
Fotograf vertpresentert og kreditert ved bruk av bilete.

Vinnarbilete vil verta prenta ut på Lerret og hengt opp i kontorlokala til Nærøyfjorden Verdsarvpark.
Vinnarfotografen får ein pengepremie,  2. og 3. finalist vert òg premiert.

Skrivekonkurransen vert arrangert i samarbeid med Nynorske litteraturdagar, sjå deira heimesida for vilkår og konkurranse informasjon.  Me har fått premiar sponsa av blant andre Fretheim Hotel,  NJORD, og Otternes Bygdetun. 

Leveringsfrist for video, foto eller tekst: 31. januar 2016.  

Deltakarane sender bileta eller filmane til Nærøyfjorden Verdsarvpark på e-post:post@naroyfjorden.no.

For deltaking i film konkurransen merk e-post «Filmkonkurranse 2015″. 

Ved deltaking i fotokonkurranse merk e-post «Fotokonkurranse 2015″. 

Teksten skal sendast til  torunn@naroyfjorden.no, mer e-posten «Skrivekonkurranse 2015″.

Har du spørsmål om konkurransen ta kontakt med Linn-Janette på linn-janette@naroyfjorden.no  eller Torunn på torunn@naroyfjorden.no.

 

Premiar er blant anna sponsa av:

  • Njord -2 plassar på ein av turane Den Gamle Kongestien (4 timar) eller Fjord Padling (3 timar).
  • Otternes Bygdetun eit lam i ei korg. Verdi her 2000 kr.  Består av pinnekjøtt, speka lår (om ynskjleg), lammerull, lamebogar  2 stk, sadel 2 stk. 2 indrefile, nakke. Vinnaren kan velje om ein vil ha det utan foredling, men tilbudet er der.
  • Fretheim Hotell- Middag for to
  • Visit Flåm- Eit par Aurlandsko
  • Fotograf Senderud, Voss - Sirui T-005BX foto reisestativ
  • Aurland Sparebank- sponsing av fyrstepremiar.
Les om våre partnarar