SognaVERTKurs

SognaVERT-kurset vart arrangert for fyrste gong i 2014 og var eit samarbeid mellom Nærøyfjorden Verdsarvpark,Visit SognefjordRessurssenteret på Sogn Jord og Hagebrukskule SJH, og verdiskapingsprosjektet Mellom Fjell, fjord og folk i Luster.  Kursa i dag vert drifta gjennom Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, i samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark og Visit Sognefjord. 

Innhald på kursa:

  • «Godt Vertskap», Vertskapet Utvikling Märit Torkelson er ein kursleiar i toppklassen når det kjem til vertskapsrolla.
  • «Geologi, biologi og kulturlandskapet: Verdsarv- og Naturverdiane i Sogn»-  Representantar frå lokal naturforvaltning, Nærøyfjorden Verdsarvpark og Nærøyfjorden Verneområdestyre.
  • «Lokale næringar, attraksjonar og meirsal»- Lokale føredragshaldarar.  
  • Sjølvstudie: Besøk hjå seks einskilde attraksjonar, opplevingar, serveringsstadar, m.m.

Kursa er retta mot tilsette i reiselivsveksemder, men passar òg tilsette i butikkar, kommunetorg, og andre som lever og bur i Sognaregionen.  

På kursa set ein fokus på korleis ein kan skapa ein kultur som brenn for vertskap, og korleis me kan løfte Sogn som ein destinasjon i fellesskap. God kunnskap om det området me bur, lever og ikkje minst arbeidar i er òg viktig, difor har SognaVERTen òg eit fokus på lokalkunnskap innan lokalmat, kultur, natur og historie. Ein viktig del har òg vore at deltakarane og føredragshaldarane får servert lokale smakar. 

 

SognaVERTkurs sommaren 2016. 

13.juni Kveldskurs med Vertskapet AS i Aurland

14. Juni Dagskurs med Vertskapet AS og Lokalkunnskap på Sogn Folkemuseum på Kaupanger. 

20. juni Kveldskurs med tema Lokalkunnskap i Undredal.

Programplakat kan lastast ned her. 

Påmeldinga vert gjort gjennom heimesida til Ressurssenteret-SJH

Sognavertkurs 2015 på Sivle Gard. 

Sognavertkurs 2015 på Sivle Gard. 

 

Bilete frå Kurset i Sogndal 12. juni 2014

Les om våre partnarar