Dialogkonferanse: Fjordturisme

Nærøyfjorden Verdsarvpark prosjekt Levande Fjord inviterte i oktober 2015 til open dialogkonferanse med tema Fjordturisme. 

 

UNESCO sin intensjon med Verdsarvlista er å nytte den auka  attraksjonskrafta statusen fører med seg til å utvikle næring som bidreg til å styrke verdsarvkvalitetane og forvaltinga av desse. 
Me har som nasjon, region og lokalsamfunn teke på oss eit ansvar for å forvalta verdsarvstausen for Vestnorsk  Fjordlandskap innanfor denne ramma.

 

Aktørar som i si verksemd tek gjennomgripande ansvar for fjordmiljøet bør på ein eigna måte ha fortrinn med omsyn til å assosiere seg med verdsarvstatusen. 

Denne første dialogkonferansen vil konsentrere seg om cruise. Seinare konferansar vil ta føre seg dei andre formene for fjordturisme.

 

Føremål: å skape ein arena for dialog mellom ulike partar som vil samhandle om å forstå nosituasjonen og avdekke utfordringar og finne dei framtidsrettaløysningane for ein berekraftig fjord. 

 

Rapporten frå Dialogkonferans om fjordturisme finn de her. 

 

 

Les om våre partnarar