Turar og løp

Høgfjellet er eit av dei viktigaste rekreasjonsområda i verdsarvområdet. Det er nytta mykje om både sommar og vinter i form av ski- og fotturimse, og til dømes jakt og fiske. Fjordane er òg populære, med kajakkar, kanoar og robåtar i bruk. 

I området finst det ei mengd turar både for dei som ønskjer lette gåturar, dagsutflukter eller skikkelege langturar. Både Verdsarvparken og Den Norske Turistforening (DNT) har merka mange flotte turruter i området. I tillegg finns det fleire stølsvegar som er lette å følgje, gjerne med vandring på fjellet og lengre inn i området. Moglegheitene er størst innan spontane turar, men nokre organiserte turar vert arrangert kvart år.Ein turkalender er å finne på nettsida til Nærøyfjorden Verdsarvpark.

 

Naturlege høgdepunkt i parkområdet

 • Utsikten frå Prest i Aurland

 • Rasteplassen Stegastein på Aurlandsvegen mellom Aurland og Lærdal

 • Fjellet Beitelen som skil Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden

 • Bakkasundet i Nærøyfjorden

 • Fresvikbreen

 • Utsikta frå toppen av Stalheimskliva

 • Fjellet Bleia mellom Aurlandsfjorden og Sognefjorden

 

Organiserte turar

 • Verdsarvturen på Rimstigen

 • Kongevegmarsjen på postvegen frå Bleiklindi til Styvi

 • Aurlandsmarsjen i Aurlandsdalen

 • Den norske Turistforening (DNT)

 • Stigen gard og Turer

 • Sivle gard

 • Dyrdal gard

 • Kystled Nærøyfjorden

 • Båtturar knytt til Kysten sin dag

 

Nokre av dei fine turrutene

 • Aurlandsdalen

 • Rallarvegen i Flåmsdalen

 • Dei historiske vegane Vindhellavegen, Seltåsen og Sverrestigen -alle mellom Husum og Borgund stavkyrkje i Lærdal

 • Øvsthusdalen frå Stalheim

 • Ljosanddalen frå Mjølfjell

 • Ljosdalen frå Flåm

 • Jonadalen frå Undredal

 • Vegen frå Engi i Fresvik, om Fresvikbreen til stølsdalen Fresvik-Jordalen

 • Den gamle stølsvegen til Rimstigen med startpunkt på Bakka i Nærøyfjorden

Les om våre partnarar