Undredal

Underdalsbui

Underdalsbui

“Ein moderne landhandel”, som forsyner dei fastbuande med det viktigaste til dagleg og opphald. For tilreisande er butikken “ei spanande skattekiste” der ein sjølvsagt òg kan få den lokale kvite og brune geitosten og geitepølsa. Dessutan kan ein finne eit eller anna minne frå opphaldet i Undredal.

landhandel med gardsmatutsal
• brun og kvit geitost som spesialprodukt
• spekepølse annan gardsmat (lokale spesialitetar frå store deler av landet) 
• grossist leverandør til butikkar, hotell og restaurantar
• nettbutikk med lokale gardsmatprodukt
• kort veg frå kai og parkering

Les om våre partnarar