Gudvangen

Gudvangen Utvikling AS

OM VIKINGVALLEY

  • Vikingbyen består av over 1500 m2 bygningar.
  • Det går med over 500 m3 tømmer til å bygge byen.
  • Utsmykningane er basert på vikingetida sine stilarter, men med eige design.
  • Husa vert bygde ut frå tidligare erfaringar med rekonstruksjoner av vikingtida sine bygningar, men tilpassa GUAS sine behov og lokale materiale. 
  • Smedarbeid, f.eks. hengsler til dørane, vert utført av ein smed med livslang erfaring med smedhandverk. 
  • Det vert brukt tradisjonelle målingstypar til utsmykking av husa m.a. okseblodsmåling.
  • Det vert nytta materiale, som finst i fjordlandet til bygging av landsbyen med torv og takspon som på stavkyrkjene.

Det er vår ambisjon å byggje ein vikingby av svært høg kvalitet.

Vikingvalley blir ein stad for gode opplevingar, lærdom og aktivitetar gjennom deltaking og møter med mennesker som i dag lever ut denne tidsepoka. Alt knytt opp mot det historiske elementet.

OM GUDVANGEN UTVIKLING AS (GUAS) 

  • GUAS er eit lokalt eigd utviklingsselskap, som har som føremål å utvikle både næringslivet og busettingen i Nærøydalen.
  • Eigarane av GUAS driftar allereie lokal næringsverksemd med ein samla omsetning på meir enn 150 mill.
Les om våre partnarar