Styvi Gard

Styvi Gard ligg, veglaus, ved Nærøyfjorden. Staden er kjent for å vera endestasjon for Kongevegsmarsjen som går kvart år frå Bleiklindi. På garden er det òg eit gamalt gardsmuseum. 

Det er òg kanskje det minste postkontoret i verda. 

Les om våre partnarar