Sbnatur

Naturforvaltning

  • er å kjenne naturområda, kva finst her, kva er det unike?
  • er å finne verdiane, er det noko vi bør ta vare på?
  • er vurdering og verdival, kva toler dette økosystemet, kva kostar det samfunnet å ta vare på det?
  • Me lyt ut og sjå! Ta med biologen med innsikt i økologi. Kva kan ho fortelje? Kva for råd kan ho gje?

Mitt mål er å gje omgrepet bærekraft eit reelt innhald

Siri Wølneberg Bøthun

Siri Bøthun Naturforvaltning

Hovsgranden

6896 Fresvik

post@sbnatur.no

 97514784

 Les om våre partnarar