IL Modig

 

Idrettslaget Modig er ein frivillig organisasjon som held til i Fresvik. Gjennom idrettslaget blir det i løpet av året arrangert ski og skøytekarusellar, spinning, Mensen Ernst minneløp, turar i nærmiljøet (ski- og fotturar) året rundt. Merking av turstiar. Aktivitetar for alle.

Det noverande styret i IL Modig: Julie Bøtun, leiar. Olaug Hov, nestleiar. John Bøthun, sekretær. Matthewus Lekki, kasserar og Ole Håkon Tokvam, styremedlem.

Modig vart skipa 27.07.1919«Føremålet med laget er ved samarbeid og kameratskap å fremja idrett og friluftsliv i sunne former».

 

(Foto: Julie Bøtun)

 

Les om våre partnarar