Venner av Aurlandsdalen

Venner av Aurlandsdalen vart stifta 12. februar 2009. orgnr. 911 704 617

Venner av Aurlandsdalen skal: 

  • Fremja interessa for Aurlandsdalen som ein av dei flottaste natur- og kulturopplevingane i Norge. 
  • Gjera praktisk arbeid og organisera dugnad
  • Driva informasjons- og PR-arbeid knytt til natur og historie
  • Samhandla med andre aktørar til det beste for dalen

Venner av Aurlandsdalen er ein medlemsorganisasjon

Medlemskap: 

  • kr. 150,- pr. år for enkeltpersonar
  • kr. 300,- per år for famile
  • kr. 500,- pr. år for verksemder
  • kr. 600,- for livsvarig medlemskap for enkeltpersonar.

Medlemskap kan tingast her:  kristin.soennerheim@gmail.com

 /tlf: 57 63 34 73 

Eller ved innbetaling til konto i Aurland Sparebank: 3745.30.26451

Du kan også bruke VIPPS: 115274

 

Les om våre partnarar