Parkmøtet

Kvart år arrangerer Nærøyfjorden Verdsarvpark Parkmøtet, som både skal fungere som årsmøte og som fast, årleg samlingsstad for partnarane våre og andre som er nysgjerrige på og som har særskild interesse for parken og det me jobbar med.

Parkmøtet skal òg vera ein arena for fagleg kunnskapsauke og inspirasjon ut frå tema som er særleg relevante for parksatsinga og partnarane våre.

 

Les om våre partnarar