sogn og fjordane fylkeskommune

Søknadsfrist for midlar til turstiprosjekt-15. februar 2016!

Søknadsfrist for midlar til turstiprosjekt-15. februar 2016!

Føremålet med det nasjonale «Turskiltprosjektet» er å medverke til at friluftsferdselen der folk bur og oppheld seg, vert auka og tryggja.

Det vil vi gjere gjennom informasjon, skilting og merking. Dette inneber at fylkeskommunen saman med Gjensidigestiftelsen har sett av tilskotsmidlar til merking og gradering av turløyper i Sogn og Fjordane. Det er, for Sogn og Fjordane sin del, ei vidareføring av Vestlandsprosjektet for merking og gradering av turløyper, som starta opp i 2011.

Les om våre partnarar