UNESCO-kommisjonen

Frist for å søka på midlar for UNESCO-føremål

Frist for å søka på midlar for UNESCO-føremål

Frista for å søka midlar for UNESCO-føremål hjå den norske UNESCO-kommisjonen er 1. februar 2016.

Desse kan søke: Frivillige organisasjonar, instituasjonar innan forsking eller utdanning, andre ikkje-kommersielle aktørar. Søkarar skal òg vera registrert i Brønnøysundregisteret. 

Ein kan søka midlar til arbeid som fremmar UNESCO-relaterte spørsmål.  

Satsingsområda for 2016:

  • Fressefridom/Ytringsfridom
  • Berekraftig utvikling
  • Immatriell kulturarv
  • Verdsarven
  • Demokratiutvikling

Sjå den norske UNESCO-kommisjonen si heimeside for meir informasjon om dei ulike satsingsområda for 2016.  Der vil du òg finna elektronisk søknadsskjema. 

Les om våre partnarar