Bestemors vevstove

Tepper frå Aurland til heimar verda rundt

Ingeborg Breisnes Lunde gjer noko som ikkje på langt nær alle kan, nokon vil å seie at det er ein døyande kunst. Ho har emna til å veva dei flottaste motiva og formidle ei historie gjennom desse bileta. Ho har kundar i alle verdshjørne og teppe laga i stova hennar heng no på vegger eller ligg fint på bord i heile 38 statar i USA, ho har eit mål om å selja til dei 14 andre statane òg.  

Les om våre partnarar