Aurland kommune

Frist for søknader til Aurland Naturfond er 1. mars 2016!

Frist for søknader til Aurland Naturfond er  1. mars 2016!

Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med avviklinga av Aurland Naturverkstad BA.

Fondet har til føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling innan naturbruk og tilrettelegging for landskapsoppleving, småskala foredling og produktutvikling, natur- og landskapsformidling. Fondet skal i utgangspunktet fordelast gjennom årlege søknadar/ ubetalingar over ein periode på 20 år; noko som pt. tilsvarar om lag kr. 26 500,- pr. år.

I 2015 mottok fondsstyret 6 søknader kor 3 søkjarar fekk tilsegn om midlar.

Nytt styre for Nærøyfjorden Verdsarvpark!

Nytt styre for Nærøyfjorden Verdsarvpark!

Onsdag 13. januar vart årets fyrste styremøte for Nærøyfjorden Verdsarvpark arrangert på Flåmsbrygga i Aurland kommune.

I tillegg til val av ny styreleiar var det òg ein del nye ansikt som var med på møtet for fyrste gong frå både verdsarvkommunane og fylkeskommunen i etterkant av valget hausten 2015. 

Les om våre partnarar