Aurland Naturfond

Frist for søknader til Aurland Naturfond er 1. mars 2016!

Frist for søknader til Aurland Naturfond er  1. mars 2016!

Nærøyfjorden Verdsarvpark forvaltar Aurland Naturfond som vart etablert i samband med avviklinga av Aurland Naturverkstad BA.

Fondet har til føremål å gje personar i Aurland høve til erfarings –og kompetanseutvikling innan naturbruk og tilrettelegging for landskapsoppleving, småskala foredling og produktutvikling, natur- og landskapsformidling. Fondet skal i utgangspunktet fordelast gjennom årlege søknadar/ ubetalingar over ein periode på 20 år; noko som pt. tilsvarar om lag kr. 26 500,- pr. år.

I 2015 mottok fondsstyret 6 søknader kor 3 søkjarar fekk tilsegn om midlar.

Les om våre partnarar