Skal utforme regelverk for miljøutslepp i verdsarvfjordane

Det vil stillast strengare krav til til cruiseskip som vil segle i norske verdsarvfjordar i framtida. (foto:sjøfartsdirektoratet)

Det vil stillast strengare krav til til cruiseskip som vil segle i norske verdsarvfjordar i framtida. (foto:sjøfartsdirektoratet)

Klima- og miljødepartementet har bede Sjøfartsdirektoratet om å lage eit regelverk å  redusere utsleppa i norske verdensarvsfjordar.

Her kan du lese kva Sjøfartsdirektoratet melder om saka, og du kan sjå sjølve oppdragsbrevet frå departementet:

https://www.sjofartsdir.no/aktuelt/nyheter/skal-utforme-regelverk-for-miljoutslipp-i-verdensarvfjordene/

Les om våre partnarar