Referat og oppsummering frå Parkmøtet 2016

Parkmøtet 2016 vart arrangert 3.mai på Fretheim Hotell i Flåm. Som før var møtet delt i to der fyrste delen var open for partnarar, medan del to var eit oppfølgingsseminar for dialogkonferansane som vart arrangert i 2015. Desse konferansane kan du lesa meir om her. 

Nedanfor finn du referat, rapport og presentasjonar frå Parkmøtet og oppfølgingsseminaret.

Programmet for Parkmøtet 2016 kan du finna her. 

Parkmøtet  del 1. omhandla i hovudsak;

  •  Gjennomgang av handlingsplanen og orientering om parkplan/strategiske satsingar i Parkregi.
  • Arbeidet med dei ulike satsingane i 2015, og vidare planar.
  • Innformering om revisjon av handlingsplanen grunna finansieringssituasjonen knytt til ulike prosjekt. 
  • Orientering frå parkforvaltarane om gjennomførte prosjekt i 2015. 
  • Val av medlemar (partnarar) til parkstyret 2016. 

Fullskrive referat frå Parkmøtet Del 1. (partnarmøte) kan du lasta ned her. 

Presentasjon Parkforvaltar Gry Mørk "Verdsarvformidling"

Presentasjon Parkforvaltar Linn-Janette Underdal Skarsbø "Nettside og profilering"

 

Parkmøtet del 2. "Fjordforvaltning-oppfylgjing av dialogkonferansane 2015. 

Rapport "Fjordforvaltning-oppfylgjing av dialogkonferansane 2015"

Presentasjonar: 

Presentasjon: Besøksforvaltningsprosjektet v. Jan Vidar Haukland (Transportøkonomisk institutt, og Hanne Lykkja. "Funna i 2015. Status og arbeidet vidare. 

Presentasjon: Nils Aadland. NCE Maritime CleanTech "Korleis kan det stillast krav til aktørane å fjorden på vegne av miljø og lokalsamfunn?"

Presentasjon: Ivar Bjarne Underdal, Prosjektleiar NVP. "Handlingsrommet i gjeldande regelverk med omsyn til å kunne stille krav på vegne av miljø og lokalsamfunn. 

Presentasjon: Aurland Hamnevesen sitt arbeid på miljøområdet no og i framtida. 

 

Les om våre partnarar