Parkmøte 2017

Parkmøte 2017 vert gjennomført onsdag 3. mai på Fretheim hotell i Flåm.
Temadelen i år vil år ha overskrifta " Bærekraftig reisemål 2027?".

Program for dagen:

Partnarmøte:
09.30 Oppmøte – kaffi og drøs
10.00 Velkomst ved styreleiar Olav Turvoll
10.10 Avspark ved Parkorganisasjonen
10.30 Parkpartnarane sin time
11.15 Val av styremedlemar v/ valnemnda.
(Parkpartnarane.)
11.30 Lunsj og oppmøte seminar

Seminar: ”Berekraftig reisemål 2027?” - ope for alle!

Seminarleiar: Synnøve Aabrekk, NCE
12.00 ”Verdsarvparken mot 2027” ved styreleiar Olav Turvoll
12.15 ”Strategisk reisemålsutvikling og bærekraft” v/reiselivsdirektør Ståle Brandshaug,Visit Sognefjord
12.30 ”Korleis bli eit Bærekraftig Reisemål” ved Anne Dorte Carlson, Occasio.
Om vegen fram til status og bruk av kvalitetsmerket, erfaring frå andre stader
12.50 ”Bærekraftig reisemål ??” ved direktør foretningsutvikling Ingrid Lydvo, ARU
13.00 Beinstrekk og kaffi
13.10 ”Bærekraftig og grønt 2027” ved May Lene S. Lunden, Flåm Guideservice AS
13.25 ”Sogn som bærekraftig reisemål mot 2027” v/ Ståle Brandshaug
13.40 ”Besøksforvaltninga i 2027” v/prosjektleiar Hanne Lykkja, Verdsarvparken
13.55 ”Aurland kommune i 2027” v/ordførar Noralv Distad.
14.10 Beinstrekk og kaffi
14 .20 Workshop ved S. Aabrekk: ”Kan regionen bli eit Bærekraftig Reisemål?”
15.30 Oppsummering ved Sogn Avis
16.00 Avslutning v/styrenestleiar Leif Inge Underdal, Verdsarvparken

Påmelding innan 29.april sendast til:

Velkomen!

Les om våre partnarar