Ope informasjonsmøte

cruiseskip-i-fjord.jpg

Tema: Framlegg frå Sjøfartsdirektoratet til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i verdsarvfjordane.
Tid og stad: Onsdag 22. august 2018 kl. 17.00 i kommunestyresalen Aurland Rådhus.

Innleiingar ved:
Bjørn Pedersen, Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet
Jan Paulsen, seniorrådgjevar skipsfart i Bellona
Tor Johan Pedersen, fagansvarleg cruise i Innovasjon Norge

Vel møtt !

http://www.aurland.kommune.no/?cat=155908&id=6136885

Les om våre partnarar