Nordisk verdsarvorganisasjon stifta på Thingvellir

Fredag 23. september møttest dei fem nordiske verdsarvorganisasjonane på Thingvellir på Island, og etablerte ein felles nordisk organisasjon. Dei nordiske verdsarvstadane, til saman 40 stadar, får med dette ein felles organisasjon som m.a. skal arbeide med fagleg utveksling og erfaringsarenaer.


To representantar frå kvart land samla på Thingvellir. (foto:Trond Taugbøl)

To representantar frå kvart land samla på Thingvellir. (foto:Trond Taugbøl)

«Verdensarvlista består nå av 1052 steder i 165 land. Både hvert sted og hvert land trenger å samarbeide med andre om hvordan vi skal ta vare på denne arven på beste måte. Vi har gjennom flere tiår hatt et samarbeid i Norden, bl.a. gjennom en årlig nordisk verdensarvkonferanse, og både stedene og de statlige representantene har sett at dette samarbeidet er svært nyttig. Gjennom en felles organisasjon kan vi få til et mer planmessig samarbeid, og bygge opp en felles kunnskap om hvilke utfordringer det enkelte sted trenger jobbe med framover. For Norge er dette viktig, både fordi vi har kunnskap å bidra med og fordi vi trenger å lære fra de øvrige nordiske stedene.» seier organisasjonen sin første styreleiar, John A. Bryde fra Norge.

Nordic World Heritage Association skal bistå og støtte implementeringa av UNESCO sin verdsarvkonvensjon i dei nordiske landa, gjennom å stimulere til samarbeid, lokalsamfunna si deltaking, fagleg utveksling og erfaringsarenaer. Foreninga sitt føremål er knytt til UNESCO sin strategi som omfattar truverdigheit, bevaring, kapasitetsbygging, kommunikasjon og lokalsamfunn. 

Les om våre partnarar