Handlingsplan for 2018

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Foto: Bengt Erlend Skjerdal

Handlingsplanen 2018 med framlegg til tiltak og aktivitetar byggjer på Parkplanen sine overordna satsingar som pt. er:

 SKAPE NÆRING OG KULTUR.

 TA VARE PÅ NATURARV OG MILJØ.

 TA VARE PÅ KULTURARV.

Fylgjande føresetnader og rammevilkår er bestemmande i høve til val av tiltak og gjennomføring av desse:

 Oppfylging av Verdsarvkonvensjonen lokalt gjennom funksjonen som verdsarvkoordinator.

 Semje i Verdsarvrådet.

 Initiativ og innspel frå partnarar, stiftarar/ parkkommunane og tilsette i parkorganisasjonen.

 Tilsegn om midlar til gjennomføring/ tilgjengeleg prosjektøkonomi.

Handlingsplanen er resultatet av ein prosesses som involverar : - Parkpartnarane. - Stiftarane. - Tilsette i parkorganisasjonen. - Parkstyret

Her finn du vedteken Handlingsplan for Nærøyfjorden Verdsarvpark 2018:

Handlingsplan 2018

 

Les om våre partnarar