Det er røyk i skorsteinen!

Fyr på kjelen - ein merkedag

I førre veke vart det  fyrt opp i kjelen på D/S "Stavenes" og det skulle fyrast kontinuerlig eit heilt døgn, slik at det kunne bli damptrykk nok til at maskina kunne køyrast.

No har kjelekontrollen vore ombord og godkjent dampkjele og røyranlegg utan anmerkningar under damptrykk. Me gratulerer "Stavenes" med ein slik flott merkedag! 

Du kan lese meir om "Stavenes" på  nettsida http://www.ds-stavenes.no   og på facebook https://www.facebook.com/DsStavenes

 

"Stavenes" anno 1904.

"Stavenes" anno 1904.

Les om våre partnarar