Organisasjon

Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark vart skipa som stifting 25. januar 2008. Formelle stiftarar er Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommunar.

 

Styret

Styret er samansett av i alt 9 personar. Vedtektene fastset at 5 av desse skal peikast ut av stiftarane. Dei øvrige 4 skal peikast ut av parkmøtet.

Styret for 2016 er samansett slik:
- Styreleiar Olav Turvoll, ordførar Vik kommune
- Styrenestleiar Leif-Inge Underdal, Undredal Oppleving
- Styremedlem Aud Irene Ramshus, kommunestyremedlem Lærdal kommune
- Styremedlem Leiv Jarle Bergheim, varaordførar Aurland kommune  
- Styremedlem Hans Erik Ringkjøb, ordførar Voss kommune
- Styremedlem Åshild Kjelsnes fylkesvaraordførar Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Styremedlem Erling Brandseth, Stalheim Landskapspark
- Styremedlem Dee Cunningham, Fresvik Bygdelag
- Styremedlem Solveig Grøthe, Lærdal Barne- og Ungdomsskule

 

Arbeidsutval

Arbeidsutvaltet for 2016 er samansett slik:
1 Styreleiar Olav Turvoll, Vik Kommune.
2 Nestleiar Leif Inge Underdal, Opplev Undredal. 
3 Dee Cunningham                                                                                                                                                                                  4 Aud Irene Ramshus, Lærdal Kommune Les om våre partnarar