Plandokument

Det finst mange plandokument som vedkjem forvaltninga av Vestnorsk Fjordlandskap, Nærøyfjordområdet.

Fleire av dei vil du kunne lese ved å klikke på lenkene nedanfor:
Forvaltningsplan Vestnorsk Fjordlandskap. Delområde Nærøyfjorden - klikk her.

Fleire lenker til relevante plandokument vil bli lagt til etter kvart.

Les om våre partnarar