Turar og løp

Høgfjellet er eit av dei viktigaste rekreasjonsområda i verdsarvområdet. Det er nytta mykje om både sommar og vinter i form av ski- og fotturimse, og til dømes jakt og fiske. Fjordane er òg populære, med kajakkar, kanoar og robåtar i bruk. 

I området finst det ei mengd turar både for dei som ønskjer lette gåturar, dagsutflukter eller skikkelege langturar. Både Verdsarvparken og Den Norske Turistforening (DNT) har merka mange flotte turruter i området. I tillegg finns det fleire stølsvegar som er lette å følgje, gjerne med vandring på fjellet og lengre inn i området. Moglegheitene er størst innan spontane turar, men nokre organiserte turar vert arrangert kvart år.Ein turkalender er å finne på nettsida til Nærøyfjorden Verdsarvpark.

 

Naturlege høgdepunkt i parkområdet

 • Utsikten frå Prest i Aurland
 • Rasteplassen Stegastein på Aurlandsvegen mellom Aurland og Lærdal
 • Fjellet Beitelen som skil Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden
 • Bakkasundet i Nærøyfjorden
 • Fresvikbreen
 • Utsikta frå toppen av Stalheimskliva
 • Fjellet Bleia mellom Aurlandsfjorden og Sognefjorden

 

Organiserte turar

 • Verdsarvturen på Rimstigen
 • Kongevegmarsjen på postvegen frå Bleiklindi til Styvi
 • Aurlandsmarsjen i Aurlandsdalen
 • Den norske Turistforening (DNT)
 • Stigen gard og Turer
 • Sivle gard
 • Dyrdal gard
 • Kystled Nærøyfjorden
 • Båtturar knytt til Kysten sin dag

 

Nokre av dei fine turrutene

 • Aurlandsdalen
 • Rallarvegen i Flåmsdalen
 • Dei historiske vegane Vindhellavegen, Seltåsen og Sverrestigen -alle mellom Husum og Borgund stavkyrkje i Lærdal
 • Øvsthusdalen frå Stalheim
 • Ljosanddalen frå Mjølfjell
 • Ljosdalen frå Flåm
 • Jonadalen frå Undredal
 • Vegen frå Engi i Fresvik, om Fresvikbreen til stølsdalen Fresvik-Jordalen
 • Den gamle stølsvegen til Rimstigen med startpunkt på Bakka i Nærøyfjorden
Les om våre partnarar