Organisasjon

Stiftinga Nærøyfjorden Verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark vart skipa som stifting 25. januar 2008. Formelle stiftarar er Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommunar.

 

Styret

Styret er samansett av i alt 9 personar. Vedtektene fastset at 5 av desse skal peikast ut av stiftarane. Dei øvrige 4 skal peikast ut av parkmøtet.

Styret for 2019 er samansett slik:


- Styreleiar Olav Turvoll, ordførar Vik kommune
- Styrenestleiar Liv Hatleli Gilpin, Frøys Hus
- Styremedlem Jan Geir Solheim, orførar Lærdal kommune
- Styremedlem Leiv Jarle Bergheim, varaordførar Aurland kommune  
- Styremedlem Hans Erik Ringkjøb, ordførar Voss kommune
- Styremedlem Åshild Kjelsnes fylkesvaraordførar Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Styremedlem Ingjerd Dymbe Anda, Heritage Adventures
- Styremedlem Jon E. Tamnes. Lærdalsmarknaden
- Styremedlem Tone Rønning Vike, 292 Aurland

 

Arbeidsutval

Arbeidsutvalet for 2019 er samansett slik:
1 Styreleiar Olav Turvoll, Vik Kommune.
2 Nestleiar Liv Hatleli Gilpin, Frøys Hus
3 Ingjerd Dymbe Anda, Heritage Adventures                                                                                                                                                                                  

Varamedlemmer:

Leiv Jarle Bergheim - repr stiftarane


Les om våre partnarar