Nynorske litteraturdagar

Nynorske litteraturdagar

Folkeleg – Raus – Levande


Nynorske litteraturdagar er ein liten og intim litteraturfestival som vart fyrst arrangert i 2006. Festivalen er fullspekka med kjende og ukjende aktørar. Litteratur, språk, musikk, kunst og humor utgjer det årlege kulturarrangement. Målet er å etablera eit stort årleg kulturarrangement med vekt på nynorsk litteratur og språk. Med eit program som appellerer til ulike målgrupper, både i høve til alder og interesseområde. Nynorske litteraturdagar skal ha regional og nasjonal profil, tufta på ei solid lokal forankring. «Satsinga skal vera med på å byggja opp om ein positiv identitet, i høve til bruk av nynorsk og dialekt.»

1. januar 2015 vart festivalen Nynorske litteraturdagar ein del av Nærøyfjorden verdsarvpark.

Sjølv om det framleis er Aurland kommune som formelt eig festivalen, vert det no i all hovudsak Nærøyfjorden verdsarvpark som står for administrasjon og gjennomføring av arrangementet.

I 2019 er festivalen helga 18-20. oktober - velkomen! 

Fotograf: Ane Olive Oppheim-Nynorske Litteraturdagar

P.I.L.S Foto:Ane Olive Oppheim
Les om våre partnarar