Storehaugen opp

Storehaugen opp er eit motbakkeløp som går i Lærdal. Starten på løpet er i krysset Skulevegen/ Sjukehusvegen 7 moh. Dei fyrste 300 meterane går langs Sjukehusvegen og austover RV5, før ein startar på oppstigninga mot Storehaugen 908 moh.

Stien til Storehaugen går i lauv- og barskog langs ryggen på Erisåsen opp til trigonometrisk punkt på 908 moh. Det er ikkje vatn å finne på vegen opp til Storehaugen eller på toppen, deltakarane vert oppfordra til å ta med drikke.

Løypa er på 3,7 km og har ein gjennomsnittleg stigning på nær 25 %.

Interessante fakta om stadnamna langs løypa: 

Langs stølsvegane var det vanleg med stadnamn på ulike plassar ,gjerne utsiktspunkt. Ein del av nama er gamle børakvile, andre namn er knytte til hendingar.

Med start i Sviggum har vi desse stadnamna: 

Nedre Seklepp (50m.o.h.): Dette var fyrste plassen dei såg sjøen når dei skulle til støls – difor namnet Seklepp .Se = sjå, klepp =lita høgd. 

Gygrefoten /»Jygrefoten»: Fotefar etter ei gyger – ei trollkvinne.

Øvre Seklepp (115 m.o.h)

Harasiglet (235 m.o.h):  Namnet er kansje påkome av ein som har vore ute på hålkeføre og «sigla» nedover svåi. 

Krokabakkane (430 m.o.h.): Felles merkestein for 9 ulike bruk

Skirset (510 m.o.h.):Gamal vårstøl eller slåtteteig, 

Skir = reint., namnet kan kome av at her var den einaste kjelda med reint vatn i åsen.Kjelda er ikkje halden ved like,og vatnet er ikkje drikkandes lenger.Skirset er ca halveges på løpstraseen og her er det drikkestasjon.

Svinakleivi (700m.o.h):  Grisane måtte og vera med til støls i gamle dagar. Kanskje gjekk det gale med ein gris her ein gong?

Vetlehaugen (750 m.o.h)

Halvfardekkene (770 m.o.h.):  Namnet tyder på at du er halveges til støls. Dyra skulle kvile og eta her. 

Kattuglegalden (850 m.o.h.):  Kattuglegjelet er rett nedunder her.Det er bratt og trongt – uframkomeleg for folk.Fin utsikt oppover dalen rett nedunder galden.

Storehaugen(908 m.o.h.): Flott utsiktspunkt – sjå Lærdal frå lufta! Storehaugen er ein gamal veteplass, brukt til varsling av krig og ufred i eldre tider. 
Mål for Storehaugen Opp

Informasjon er henta frå heimesida til Storehaugen Opp, du kan òg lesa meir om løpet  der.

Storehaugen Opp blir arrangert for 7. gong 14. mai 2015

Storehaugen Laerdal
Les om våre partnarar